Kids Pants & Shorts

 
Boxercraft Youth Navy Michigan Leggings

Boxercraft Youth Navy Michigan Leggings

$19.95 196 NAVY 1110621 NONE YS|YM|YL no
Champion University of Michigan Youth

Champion University of Michigan Youth Navy Open Bottom Pant

$26.95 524 NAVY 1110621 NONE YS|YM|YL no
Toddler Navy Michigan Pant

Toddler Navy Michigan Pant

$19.95 488 NAVY 1110621 NONE T2T|T5/6 no
Genuine Stuff University of Michigan

Genuine Stuff University of Michigan Youth All Over Print Boxer Short

$20.00 NOW $5.00 59 NAVY 1140809 NONE NONE no
Third St. University of Michigan Infant

Third St. University of Michigan Infant Navy Yoga Pant

$34.95 241 NAVY 1120811 NONE I6M|I12M|I18M no
Third St. University of Michigan Toddler

Third St. University of Michigan Toddler Navy Yoga Pant

$34.95 308 NAVY 1120811 NONE T2T|T3T|T4T|T5T no
Third Street University of Michigan

Third Street University of Michigan Toddler Girls Dazzle Shorts

$24.95 47 NAVY 1130716 NONE T2T|T3T|T4T|T5T no